Kund

Bergsundsskolan

Om kunden

På Långholmsgatan 24 har många generationers barn passerat. Här har varit barnverksamhet sedan 30-talet. Ett sekelskifteshus med stora vackra rum där vi har skolsalar, bild- och formsalar samt en stor motorik- och rörelsesal.

Kategori
Ny hemsida, Uppdateringar, WordPress
Om uppdraget

Vårt uppdrag var att bygga en ny modern hemsida i WordPress. Krav var bl.a. responsiv design, modernt gränssnitt och tydlig information mot besökare.