Kund

Make Tea & Friends

Om kunden

Många företag vill engagera sig och bidra till ett hållbart samhälle. Corporate Social Responsibility (CSR) innebär att företag har såväl formella som informella krav på sig att ta ansvar och leva upp till vissa standarder exempelvis gällande miljö och arbetsvillkor.

Category
Logos, Senaste projekten
About This Project

Ta fram en ny logo som passade företagets inriktning och profil.